Tov purana Ispis E-mail


      Paletirana ili drobljena gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. je iznimne kvalitete te omogućava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu

 
gotovu hranu i kompletne premikse za tov purana, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez učešća komponenti životinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadrži svu količinu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelančevina i amino kiselina
Način pripreme gotove hrane:

Na bazi kompletnog premiksa: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz, sojinu sačmu, sojino ulje i druge potrebne sirovine kao i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane za tov purana možemo prilagoditi recepture Vašim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX-ovih proizvoda:
    
- zdravije jato
- intezivniji prirast
- bolja kvaliteta mesa
- smanjena potrošnja hrane za 1kg prirasta
- POVEĆAN  PROFIT
 
Međutim, ne treba zaboraviti da za kvalitetnu pripremu hrane u svojim mješaonama morate osigurati i:
    
- kvalitetne, kontrolirane osnovne sirovine (kukuruz, pšenica, sojina sačma, sojino ulje)
- da homogeno izmiješate sve komponente neophodne za pripremu gotove hrane
- da superkoncentrate i kompletne premikse držite na suhom i hladnom mjestu
 
Također je potrebno osigurati ostale neophodne uslove za uspješan tov:

- nabaviti kvalitetne jednodnevne puriće
- osigurati kvalitetnu tehnologiju i ispuniti sve uslove za kvalitetan tov (okolina, stelja, gustoća naseljenosti, temperatura,    ventilacija, vlažnost, svjetlost, hranidbeni i pojidbeni prostor, ...)
- omogućiti jatu uvijek svježu i kvalitetnu vodu
- kontrolirati sedmične priraste

 
Ukoliko sve ove parametre održavate na kvalitetnom nivou i uz to koristite MIX-ove proizvode učinili ste velik korak prema EKONOMIČNOJ PROIZVODNJI!

Tov purana (letak, 1.2 MB) Klikniti za skidanje!
 
Home Proizvodnja Tov purana