Odgoj pilenki i ishrana koka nesilica Ispis E-mail


Gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije od kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogućava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu
gotovu hranu, superkoncentrate, kompletne premikse za uzgoj pilenki i koka nesilica konzumnih jaja, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez učešća komponenti životinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadrži svu količinu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelančevina i amino kiselina
 
Način pripreme gotove hrane:

Superkoncentrat: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz i superkoncentrat.

Na bazi kompletnog premiksa: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz, sojinu sačmu, suncokretovu sačmu, sojino ulje, stočnu kredu i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane za uzgoj pilenki i koka nesilica konzumnih jaja možemo prilagoditi recepture Vašim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX gotove hrane:
    
- zdravije jato
- intezivniji uzgoj
- povećana proizvodnja jaja
- smanjena potrošnja hrane na jedno jaje
- POVEĆAN  PROFIT
 
Međutim, ne treba zaboraviti da za kvalitetnu pripremu hrane u svojim mješaonama morate osigurati i:
    
- kvalitetne, kontrolirane osnovne sirovine (kukuruz, pšenica, sojina sačma, sojino ulje)
- da homogeno izmiješate sve komponente neophodne za pripremu gotove hrane
- da superkoncentrate i kompletne premikse držite na suhom i hladnom mjestu
 
Također je potrebno osigurati ostale neophodne uslove za uspješan uzgoj pilenki i proizvodnju konzumnih jaja:
- nabaviti kvalitetne pilenke za uzgoj
- osigurati kvalitetnu tehnologiju i ispuniti sve uslove za kvalitetan uzgoj i proizvodnju (okolina, stelja, gustoća naseljenosti,    temperatura, ventilacija, vlažnost, svjetlost, hranidbeni i pojidbeni prostor, ...)
- omogućiti jatu uvijek svježu i kvalitetnu vodu
- voditi potrebnu dokumentaciju
 
Ukoliko sve ove parametre održavate na kvalitetnom nivou i uz to koristite MIX-ove proizvode učinili ste velik korak prema EKONOMIČNOJ PROIZVODNJI!

Odgoj pilenki i tov koka nesilica (letak, 1.3 MB) Kliknite za skidanje!

 
Home Proizvodnja Ishrana pilenki i koka nesilica