Tov brojlera Ispis E-mail


      Paletirana ili drobljena gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije iz kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogućava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

     - zdravu
     - jednostavno upotrebljivu
     - iznimno kvalitetnu

gotovu hranu, superkoncentrate i kompletne premikse za tov brojlera, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez učešća komponenti životinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadrži svu količinu potrebnih:

- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelančevina i amino kiselina
Način pripreme gotove hrane:

Superkoncentrat: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz i superkoncentrat.

Na bazi kompletnog premiksa: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz, sojinu sačmu, sojino ulje i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane za brojlere možemo prilagoditi recepture Vašim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX-ovih proizvoda:
    
- zdravije jato
- intezivniji prirast
- bolja kvaliteta mesa
- unifofmnije jato
- smanjena potrošnja hrane za 1kg prirasta
- POVEĆAN  PROFIT
Međutim, ne treba zaboraviti da za kvalitetnu pripremu hrane u svojim mješaonama morate osigurati i:
    
- kvalitetne, kontrolirane osnovne sirovine (kukuruz, pšenica, sojina sačma, sojino ulje)
- da homogeno izmiješate sve komponente neophodne za pripremu gotove hrane
- da superkoncentrate i kompletne premikse držite na suhom i hladnom mjestu
Također je potrebno osigurati ostale neophodne uslove za uspješan tov:
 - nabaviti kvalitetne jednodnevne piliće
 - osigurati kvalitetnu tehnologiju i ispuniti sve uslove za kvalitetan tov (okolina, stelja, gustoća naseljenosti, temperatura, ventilacija,vlažnost, svjetlost, hranidbeni i pojidbeni prostor, ...)
 - omogućiti pilićima uvijek svježu i kvalitetnu vodu
 - kontrolirati sedmične priraste
 - voditi potrebnu dokumentaciju
Ukoliko sve ove parametre održavate na kvalitetnom nivou i uz to koristite MIX-ove proizvode učinili ste velik korak prema EKONOMIČNOJ PROIZVODNJI!

Tov blojera (letak, 1.1 MB) Kliknite za skidanje!
 
Home Proizvodnja Tov brojlera