Odgoj prasadi i tov svinja Ispis E-mail


Osnovne karakteristike MIX gotove hrane za uzgoj prasadi i tov svinja:
    
- visoki interni parametri koji omogu?uju intenzivni rast
- laka probavljivost, dobra resorpcija
- upotreba kvalitetnih sirovina
 
U cilju proizvodnje kvalitetne hrane uzimamo u obzir slijede?e :
    
- upotrebu sirovina sa ve?im biolokim vrijednostima i izvanrednom probavljivo?u
- vrenje redovnih ispitivanja na test farmi
- redovno ispitivanje probavljivosti aktualnih aminokiselina
- redovno kontroliranje energetske vrijednosti, sadraja vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari
   
Rezultat upotrebe MIX hrane:
    
- ve?a eljena tjelesna teina
- bolja iskoritenost hrane
- manji stres prilikom odbijanja
- smanjenje broja uginu?a
- fleksibilnost pri terapiji lijekovima
- efikasan danji tov svinja
- POVE?AN PROFIT
 
Ukoliko koristite MIX hranu te menadment na farmi i zdravstveno stanje ivotinja odrite na visokom nivou, u?inili ste velik korak prema EKONOMI?NOJ PROIZVODNJI!

Gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije iz kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogu?ava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu
gotovu hranu, predstartere, superkoncentrate i kompletne premikse za uzgoj prasadi, proizvedenu od kvalitetnih i kontroliranih sirovina koje ispunjavaju sve zahtjeve efikasne ishrane.

MIX gotova hrana sadri svu koli?inu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelan?evina i amino kiselina
 
Uloga predstartera za odgoj prasadi:
- poticanje lu?enja enzima
- omogu?avanje odgovaraju?eg pH u digestivnom traktu
- optimalna potronja hrane prije i poslije udlu?ivanja
- smanjenje tete u tankom crijevu
- namirivanje potreba pra?i?a koje ne zadovoljava samo mlijeko od 14-og dana ivota
 
Na?in pripreme gotove hrane:
Na bazi kompletnog premiksa: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz, sojinu sa?mu, penicu, je?am, sojino ulje i kompletni premiks.

Odgoj prasadi i tov svinja (letak, 1,6 MB) Klikniti za skidanje!

 
Home Proizvodnja Odgoj prasadi i tov svinja