Odgoj prasadi i tov svinja Ispis E-mail


Osnovne karakteristike MIX gotove hrane za uzgoj prasadi i tov svinja:
    
- visoki interni parametri koji omogućuju intenzivni rast
- laka probavljivost, dobra resorpcija
- upotreba kvalitetnih sirovina
 
U cilju proizvodnje kvalitetne hrane uzimamo u obzir slijedeće :
    
- upotrebu sirovina sa većim biološkim vrijednostima i izvanrednom probavljivošću
- vršenje redovnih ispitivanja na test farmi
- redovno ispitivanje probavljivosti aktualnih aminokiselina
- redovno kontroliranje energetske vrijednosti, sadržaja vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari
   
Rezultat upotrebe MIX hrane:
    
- veća željena tjelesna težina
- bolja iskorištenost hrane
- manji stres prilikom odbijanja
- smanjenje broja uginuća
- fleksibilnost pri terapiji lijekovima
- efikasan danji tov svinja
- POVEĆAN PROFIT
 
Ukoliko koristite MIX hranu te menadžment na farmi i zdravstveno stanje životinja održite na visokom nivou, učinili ste velik korak prema EKONOMIČNOJ PROIZVODNJI!

Gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije iz kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogućava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu
gotovu hranu, predstartere, superkoncentrate i kompletne premikse za uzgoj prasadi, proizvedenu od kvalitetnih i kontroliranih sirovina koje ispunjavaju sve zahtjeve efikasne ishrane.

MIX gotova hrana sadrži svu količinu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelančevina i amino kiselina
 
Uloga predstartera za odgoj prasadi:
- poticanje lučenja enzima
- omogućavanje odgovarajućeg pH u digestivnom traktu
- optimalna potrošnja hrane prije i poslije udlučivanja
- smanjenje štete u tankom crijevu
- namirivanje potreba praščića koje ne zadovoljava samo mlijeko od 14-og dana života
 
Način pripreme gotove hrane:
Na bazi kompletnog premiksa: po preporučenoj recepturi homogeno izmiješati kukuruz, sojinu sačmu, pšenicu, ječam, sojino ulje i kompletni premiks.

Odgoj prasadi i tov svinja (letak, 1,6 MB) Klikniti za skidanje!

 
Home Proizvodnja Odgoj prasadi i tov svinja