Lokacija Ispis
Tvornica stočne hrane "MIX" d.o.o. smještena je u gradu Orašju u Županiji Posavskoj - Bosna i Hercegovina.

Županija se prostire na području od 334 km2 i zauzima sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine - srce Bosanske Posavine. Položaj Područje Županije je ravničarsko, izuzev zapadnog dijela, blago nabranog obroncima Vučjaka, koji se svom silinom ispriječio rijeci Savi i uspio je sabiti u tjesnac pod sobom. Poljoprivredna proizvodnja, sa stoljetnom tradicijom, i danas je jedna od najvažnijih djelatnosti na ovim prostorima.
Pored poljoprivrede od presudne važnosti je i prerađivačka industrija. Naglasak je na proizvodnji stočne hrane i peradarskom uzgoju, prehrambeno – prerađivačkoj industriji, proizvodnji duhana te proizvodnji metala i metalnih proizvoda. Na ovim prostorima postoji preko 300 objekata za uzgoj peradi i stoke. Koliko je značajan širi prostor oko tvornice, toliko je značajan i uži prostor na kom se nalazi tvornica. Naime, ona je locirana uz magistralni pravac Orašje-Tuzla neposredno iza mosta preko rijeke Save.


 
Home Lokacija