Lokacija Ispis
Tvornica sto?ne hrane "MIX" d.o.o. smjetena je u gradu Oraju u upaniji Posavskoj - Bosna i Hercegovina.

upanija se prostire na podru?ju od 334 km2 i zauzima sjeveroisto?ni dio Bosne i Hercegovine - srce Bosanske Posavine. Poloaj Podru?je upanije je ravni?arsko, izuzev zapadnog dijela, blago nabranog obroncima Vu?jaka, koji se svom silinom isprije?io rijeci Savi i uspio je sabiti u tjesnac pod sobom. Poljoprivredna proizvodnja, sa stoljetnom tradicijom, i danas je jedna od najvanijih djelatnosti na ovim prostorima.
Pored poljoprivrede od presudne vanosti je i prera?iva?ka industrija. Naglasak je na proizvodnji sto?ne hrane i peradarskom uzgoju, prehrambeno prera?iva?koj industriji, proizvodnji duhana te proizvodnji metala i metalnih proizvoda. Na ovim prostorima postoji preko 300 objekata za uzgoj peradi i stoke. Koliko je zna?ajan iri prostor oko tvornice, toliko je zna?ajan i ui prostor na kom se nalazi tvornica. Naime, ona je locirana uz magistralni pravac Oraje-Tuzla neposredno iza mosta preko rijeke Save.


 
Home Lokacija