Postrojenje Ispis E-mail

Tvornica je opremljena s 22 silosa ukupnog kapaciteta 25.000 tona i 4 podna skladita kapaciteta 10.000 tona u kojima se skladite sirovine potrebne za proizvodnju sto?ne hrane. Silosi i strojna ku?a su povezani 60-tonskim dizalicama i lan?anim transporterima.

Strojna ku?a ima 8 katova. U prizemlju strojne ku?e smjeteni su ?eki?ari i mjeaona kapaciteta 80 tona mijeane sto?ne hrane u jednoj smjeni. Iznad njih se nalazi 9 ?elija gotove hrane kapaciteta po 10 tona te 3 ?elije za mljevenje sirovina neposredno iznad ?eki?ara a kapaciteta su 20 tona svaka. Za polugodinju inventuru sirovina u silosima koristi se 60-tonska linija arne vage.

Tvornica u svom sastavu posjeduje i suvremenu pakirnicu, kapaciteta 12 tona/sat. Linija pakiranja je modernizirana nabavkom nove digitalne duple pakerice koja automatizira proces i smanjuje vrijeme potrebno za pakiranje 25- i 10-kilogramskih proizvoda. Rezultat automatizacije sitnih pakiranja je i fizi?ko i broj?ano rastere?enje uposlenika angairanih u ovoj fazi proizvodnog procesa. Kapacitet nove pakerice je 15 tona/sat.

Kontrolni pult smjeten je u prizemlju upravne zgrade i potpuno je automatiziran i kompjuteriziran. Iz njega operateri vode i nadziru sve procese u proizvodnji sto?ne hrane: od uvla?enja i skladitenja sirovina preko mljevenja i mijeanja do peletiranja i pakiranja gotovih proizvoda. Za nadzor nad proizvodnim procesom i kontrolu kvalitete osigurano je visokokvalificirano osoblje.

Od osobite vanosti je spomenuti stroj za peletiranje sto?ne hrane, marke BHLER, ?iji kapacitet je 12 tona/sat te ekstruder za preradu soje kapaciteta 1 tona/sat.

Upravna zgrada, kao sastavni dio postrojenja sadri 15 moderno i funkcionalno ure?enih ureda, u kojima se osmiljava strategija u?inkovitog poslovanja.

U krugu tvornice nalaze se i 50-tonska digitalna kolska vaga s kompjuterskom obradom podataka, te kip-platforma i suara.
 
Home O nama Kratka povijest