Odgoj pilenki i ishrana koka nesilica Ispis E-mail


Gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije od kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogu?ava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu
gotovu hranu, superkoncentrate, kompletne premikse za uzgoj pilenki i koka nesilica konzumnih jaja, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez u?e?a komponenti ivotinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadri svu koli?inu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelan?evina i amino kiselina
 
Na?in pripreme gotove hrane:

Superkoncentrat: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz i superkoncentrat.

Na bazi kompletnog premiksa: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz, sojinu sa?mu, suncokretovu sa?mu, sojino ulje, sto?nu kredu i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane za uzgoj pilenki i koka nesilica konzumnih jaja moemo prilagoditi recepture Vaim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX gotove hrane:
    
- zdravije jato
- intezivniji uzgoj
- pove?ana proizvodnja jaja
- smanjena potronja hrane na jedno jaje
- POVE?AN  PROFIT
 
Me?utim, ne treba zaboraviti da za kvalitetnu pripremu hrane u svojim mjeaonama morate osigurati i:
    
- kvalitetne, kontrolirane osnovne sirovine (kukuruz, penica, sojina sa?ma, sojino ulje)
- da homogeno izmijeate sve komponente neophodne za pripremu gotove hrane
- da superkoncentrate i kompletne premikse drite na suhom i hladnom mjestu
 
Tako?er je potrebno osigurati ostale neophodne uslove za uspjean uzgoj pilenki i proizvodnju konzumnih jaja:
- nabaviti kvalitetne pilenke za uzgoj
- osigurati kvalitetnu tehnologiju i ispuniti sve uslove za kvalitetan uzgoj i proizvodnju (okolina, stelja, gusto?a naseljenosti,    temperatura, ventilacija, vlanost, svjetlost, hranidbeni i pojidbeni prostor, ...)
- omogu?iti jatu uvijek svjeu i kvalitetnu vodu
- voditi potrebnu dokumentaciju
 
Ukoliko sve ove parametre odravate na kvalitetnom nivou i uz to koristite MIX-ove proizvode u?inili ste velik korak prema EKONOMI?NOJ PROIZVODNJI!

Odgoj pilenki i tov koka nesilica (letak, 1.3 MB) Kliknite za skidanje!

 
Home Proizvodnja Ishrana muznih krava