Tov purana Ispis E-mail


      Paletirana ili drobljena gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. je iznimne kvalitete te omogu?ava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu

 
gotovu hranu i kompletne premikse za tov purana, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez u?e?a komponenti ivotinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadri svu koli?inu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelan?evina i amino kiselina
Na?in pripreme gotove hrane:

Na bazi kompletnog premiksa: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz, sojinu sa?mu, sojino ulje i druge potrebne sirovine kao i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane za tov purana moemo prilagoditi recepture Vaim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX-ovih proizvoda:
    
- zdravije jato
- intezivniji prirast
- bolja kvaliteta mesa
- smanjena potronja hrane za 1kg prirasta
- POVE?AN  PROFIT
 
Me?utim, ne treba zaboraviti da za kvalitetnu pripremu hrane u svojim mjeaonama morate osigurati i:
    
- kvalitetne, kontrolirane osnovne sirovine (kukuruz, penica, sojina sa?ma, sojino ulje)
- da homogeno izmijeate sve komponente neophodne za pripremu gotove hrane
- da superkoncentrate i kompletne premikse drite na suhom i hladnom mjestu
 
Tako?er je potrebno osigurati ostale neophodne uslove za uspjean tov:

- nabaviti kvalitetne jednodnevne puri?e
- osigurati kvalitetnu tehnologiju i ispuniti sve uslove za kvalitetan tov (okolina, stelja, gusto?a naseljenosti, temperatura,    ventilacija, vlanost, svjetlost, hranidbeni i pojidbeni prostor, ...)
- omogu?iti jatu uvijek svjeu i kvalitetnu vodu
- kontrolirati sedmi?ne priraste

 
Ukoliko sve ove parametre odravate na kvalitetnom nivou i uz to koristite MIX-ove proizvode u?inili ste velik korak prema EKONOMI?NOJ PROIZVODNJI!

Tov purana (letak, 1.2 MB) Klikniti za skidanje!
 
Home Proizvodnja Ishrana pilenki i koka nesilica