Ishrana muznih krava Ispis E-mail

    
     Paletirana gotova hrana koju Vam nudi MIX d.o.o. kao i gotova hrana koja se dobije iz kompletnog premiksa ili superkoncentrata je iznimne kvalitete te omogu?ava postizanje visokih proizvodnih rezultata.

MIX d.o.o. Vam nudi:

- zdravu
- jednostavno upotrebljivu
- iznimno kvalitetnu
gotovu hranu, superkoncentrate i kompletne premikse za ishranu krava muzara, proizvedene od kvalitetnih i kontroliranih sirovina biljnog podrijetla bez u?e?a komponenti ivotinjskog podrijetla.

MIX gotova hrana sadri svu koli?inu potrebnih:
- vitamina
- mikro i makro elemenata
- bjelan?evina i amino kiselina
 
Na?in pripreme gotove hrane:

Superkoncentrat: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz, penicu i superkoncentrat.

Na bazi kompletnog premiksa: po preporu?enoj recepturi homogeno izmijeati kukuruz, sojinu sa?mu, suncokretovu sa?mu, sto?no brano, sto?nu kredu, sto?nu so i kompletni premiks.

Ukoliko posjedujete vlastite sirovine za proizvodnju hrane moemo prilagoditi recepture Vaim zahtjevima.

Rezultat upotrebe MIX gotove hrane:
- zdravije krave
- pove?ana proizvodnja mlijeka
- pove?anje tjelesne mase
- kvalitetniji razvoj fetusa
- POVE?AN  PROFIT
 
Kvalitetna ishrana se dobiva kombiniranjem kvalitetnih kabastih i koncentriranih hraniva u obroku. Zato je kod pripremanja obroka potrebno obratiti panju na:
- tjelesnu teinu
- obim proizvodnje
- apetit
- svarljivost i ukus obroka
- kvalitetu i na?in pripreme hrane
- ivotno doba i fizi?ko stanje organizma
 
Dnevni obroci za krave muzare treba da su:
- po koli?ini hrane dovoljni
- dobro izbalansirani
- ukusni i raznovrsni
- lako probavljivi
- dovoljno ekonomi?ni
- bez tetnih primjesa
 
Kabasta hraniva nemogu kvalitetno osigurati energetske potrebe naro?ito kod ve?e proizvodnje.
Nedostatak energije u obroku uti?e na:
- slabiju kondiciju
- intezivnu mobilizaciju masti
- probleme u oplodnji i manju mogu?nost oplodnje
 
Zato je neophodno kravama muzarama obezbjediti kvalitetnu gotovu hranu. Upotrebom MIX gotove hrane za krave muzare postiete izbalansiranost u pogledu energije i bjelan?evina.
      
Ishrana muznih krava (letak 1,1 MB) Klikniti za skidanje!
 
Home Proizvodnja Ishrana pilenki i koka nesilica